Andreas Willgert &
Robin Bartholdson

Dirigenter 2010-2011

Under Andreas och Robins ledarskap gjorde kören många uppskattade framträdanden. De bägge delade på rollen att leda det musikaliska arbetet vilket erbjöd kören en annars ovanlig variation och möjlighet till inlärning.

Handelshögskolan i Stockholms Studentkår presenterade stolt vår studentkör Friedmans Apostlar inför ett fullsatt Stockholms Stadshus där Handelshögskolan i Stockholm Installation och Promotion 2011 höll hus.