Franz Jakob Rommel

Dirigent sen 2015

Jakob under ett av körens framträdanden i Blå Hallen i Stockholm Stadshus under Handelshögskolans diplomerings ceremoni.

Jakob blev medlem av kören 2013 och har sen dess gjort hela resan från medlem till dirigent. Redan under första året engagerade sig Jakob som vice ordförande i körens styrelse och delade bland annat ansvaret att 2014 organisera körens 25-års jubileum. 
Efter att vid tidigare tillfällen vikarierat för hans företrädare Karin Bergström klev så Jakob in i rollen som dirigent på heltid år 2015. Under hans tid som dirigent har Jakob inte minst engagerat sig för körens organisation och varit en pådrivande medlem i styrelsearbetet. Under hans tid har den ekonomiska strukturen stärkts avsevärt vilket bland annat resulterat i fler medlemmar. 
Musikaliskt har Jakob framförallt koncentrerat sig på att bibehålla bredden i repertoaren samt lyfta fram de duktiga solister kören har bland sina medlemmar.